Barbara Nowacka

Prywatna strona sympatyków Barbary Nowackiej.

Wystąpienie Barbary Nowackiej podczas marszu „My, naród”

Barbara Nowacka wystąpiła podczas marszu „My, naród”. Powiedziała, że Solidarność towarzyszyła jej od dzieciństwa. Jej zdaniem, Polska była krajem wolnym, ale nie zawsze sprawiedliwym. Jej zdaniem wszyscy musimy stać na straży sprawiedliwości społecznej i mieć szacunek do historii. Lecha Wałęsę ocenia historia, a nie mali ludzie starający się mu umniejszać. Zdaniem Nowackiej nie powinien go urzędnik IPN ani peerelowski prokurator.

Marzeniem Barbary Nowackiej jest Polska solidarna, równa, szczęśliwa, która jest wspólnotą nas wszystkich. Chce równych praw i szans, poszanowania demokracji oraz zakończenia wojny o przyszłość.

Komentarze są wyłączone.