Barbara Nowacka

Prywatna strona sympatyków Barbary Nowackiej.

Kobiety na politechnikach

politechnika

30 marca ukazał się raport „Kobiety na politechnikach 2015”. Podczas jego prezentacji Barbara Nowacka prowadziła dyskusję o tym, jak rynek pracy i system edukacji potrzebują różnorodności oraz o tym, jak zwiększający się udział kobiet w nauce i w branżach ITC czy zawodach inżynieryjnych wpływa na wzrost kapitału intelektualnego. Raport można znaleźć tutaj.

Zostaw komentarz